Úvod  |  O nás  |  Kalendář akcí  |  Výjezdy  |  Pro občany  |  Technika  |  Mladí hasiči  |  Fotogalerie  |  Odkazy  |  KontakTY 

Vítejte na stránkách SDH a JPO Kotvrdovice, okrsek Jedovnice

Najdete zde informace o naší činnosti, technice, kterou používáme, o akcích, které pořádáme, i o tom, jak se snažíme vychovávat novou generaci mladých hasičů. Množství zajímavých informací a fotografií najdete také na naší FB stránce:


Novinky na stránkách

31. července 2022: nové fotografie v sekci Fotogalerie a nové akce v sekci Kalendář akcí


Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti svého zdraví.

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

8. Nevyvolávej ve spolku sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všelijakým neshodám přátelským způsobem zamezil.

9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu sobě, ale zřízení, jehož odznak na sobě nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.


Modlitba hasiče

Nechť kdekoliv oheň vzplane, já splním svoji povinnost.

Pro záchranu životů, Pane, dej mi síly dost.

V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas.

Ale i starce, matku, která má šedý vlas.

 

Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem.

Před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem.

Když z Tvé vůle se má stát, že sám při tom život ztratím,

požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim,

co při plnění poslání jsem udělal pro jiné.

Amen.Úvod   |   O nás   |   Kalendář akcí   |   Výjezdy   |   Pro občany   |   Technika   |   Mladí hasiči   |   Fotogalerie   |   Odkazy   |   Kontakty